Nhôm ô tô

  • Automobile aluminium profile

    Nhôm ô tô

    Nghiên cứu của nhóm Huajian Aluminium cho thấy khoảng 75% năng lượng tiêu thụ liên quan đến trọng lượng của ô tô, giảm trọng lượng của ô tô có thể làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải một cách hiệu quả. So với thép, nhôm có những lợi thế rõ ràng.