Nội thất nhôm

  • Aluminium Furniture

    Nội thất nhôm

    Shandong Hualu Home Furnishing Technology Co., Ltd. là công ty con của Tập đoàn nhôm Shandong Huajian. Được thành lập vào năm 2017, đây là một công ty tích hợp thiết kế và nghiên cứu phát triển hồ sơ gia dụng, thanh trang trí và phụ kiện, xây dựng tiêu chuẩn quy trình, đào tạo và hướng dẫn thi công, bán hàng thị trường và quảng bá thương hiệu. Một doanh nghiệp hỗ trợ và gia công tích hợp hệ thống nhôm nhà với dịch vụ.