Hình thức nhôm

  • Aluminium Form Work Plate

    Tấm nhôm làm việc

    Là loại cốp pha xây dựng mới trong những năm gần đây, cốp pha nhôm xây dựng ngày càng có nhiều nước phát triển trên thế giới, nó vượt trội hơn hẳn so với loại cốp pha truyền thống về chất liệu, hiệu quả thi công, giá thành kinh phí, tuổi thọ sử dụng, bảo vệ môi trường, v.v. Đồng thời, nó có thể giảm chi phí của dự án, nâng cao chất lượng kỹ thuật, đẩy nhanh thời gian xây dựng và tránh lỗi của con người trong quá trình xây dựng, sau khi loại bỏ bảng mà không có chất thải kỹ thuật còn lại, mang lại sự an toàn và môi trường làm việc văn minh cho công nhân xây dựng.